Ubushakashatsi

 1.Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco yasohoye ubushakashatsi ku mategeko y'igenantego

kanda hano uyasome ku buryo burambuye

2. ikoreshwa ry'amajwi S na Z:

kanda hano ibone ibisobanuro birambuye