RALC irashishikariza Abanyarwanda kugira umuco wo Kuremera

Dr. Nzabonimpa Jacques, Umuyobozi w'Ishami ry'Umuco mu Nteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco

Inteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco irashimangira ko kuremera ari igikorwa cy’umurage w’abasogokuruza kikaba n’ishingiro ry’indangagaciro ishimangira ubumwe, ubupfura no gukunda Igihugu.

Mu kiganiro kirambuye, Umuyobozi w’Ishami ry’Umuco mu Nteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco, Dr. Nzabonimpa Jacques yagaragaje ko “kuremera” ari igikorwa gisanzwe mu muco w’Abanyarwanda aho barebaga umuntu ukennye mu muryango, maze inshuti n’abavandimwe bakagira igikorwa bamukorera bamushakira ubushobozi kugira ngo agire icyo akora cyamufasha gutera imbere. Ibyo byakundaga gukorwa nko mu gihe k’imihango yahuzaga inshuti n’abavandimwe nko mu gihe cyo kwizihiza umuganura, mu mihango y’ubukwe, mu gihe cyo kwera, kubandwa n’ibindi. Bagiraga uburyo bafashanya bakareba umuntu umwe muri bo udatunze cyane bakamufasha, bakamuzamura, bakamuvana mu bukene bakamufasha kugira aho yigeza.

Mu by’ukuri umuco wo kuremera ntawamenya igihe watangiriye mu Rwanda, Dr. Jacques we yemeza ko ari umuco watangiye kubaho kuva kera ;u Rwanda rwakwitwa u Rwanda akaba ari umuco dukomora kuri Gihanga Ngomijana wahanze u Rwanda. Ni kimwe mu byatumye Abanyarwanda baba abo bari bo: “Abanyarwanda.

Dr. Nzabonimpa Jacques yagaragaje ko “kuremera” byakorwanga mu buryo bwinshi bitewe n’icyo uremewe akeneye kurusha ibindi kugira ngo abashe kwiteza imbere. Bashoboraga kumuha isambu, itungo, inganzo, umubyizi n’ibindi byinshi nyirikuremerwa yashoboraga guheraho agakora maze akiteza imbere. “Kuremera” bitandukanye no “Guha umuntu iyabo” kuko byo byabaga ari uguha umuntu ibimuramira mu gihe gito bijyanye n’ibifungurwa. Naho uwo baremeraga we yabaga ahawe icyo aheraho kugira ngo atangire ubuzima bushya. Mu rurimi rw’iki gihe wavugako babaga bamuhaye “Umutahe cyangwa Igishoro.”

Kuremera ni indangagaciro yisanisha n’indangagaciro remezo zose uko ari enye : Gukunda Igihugu, Ubumwe, Ubupfura no Gukunda Umurimo. Kuremera bisanishwa n’indangagaciro y’Ubumwe kuko kuremera byagaragazaga ubusabane hagati mu miryango, bigatsimbataza imibanire nyayo, kubaha ikiremwa muntu, ubufatanye n’umuco w’amahoro no kubaha ubuzima.

Kuremera birongera bikisanisha n’indangagaciro yo Gukunda Igihugu kubera ko iyo uremeye umuntu uba ugabanyije umutwaro ku gihugu, uba ugaragaje ubwitange, ubutwari bwo gufashanya n’abandi, ndetse no kugira ishyaka ryo gufasha abandi guhindura imibereho.

Kuremera byisanisha nanone n’indangagaciro yo gukunda umurimo kubera ko kuremera byatumaga uwaremewe abasha kubona ubushobozi bwo gutangira gukora kuko yabaga abonye igishoro na we agakura amaboko mu mifuka akiteza imbere.

Umuhango wo kuremera wimakaza indangagaciro y’ubupfura kuko ni igikorwa cy’abantu bafite umutima ari ko kurangwa n’ubumuntu nk’uko Abanyarwanda bavugaga bati : “Imfura ni zo bantu”, ubwitange, kuzirikana no kugira ubushishozi bwo gutuma abandi babaho neza.

Dr. Nzabonimpa Jacques yasabye Abanyarwanda muri rusange gukomeza kugira umutima. Umunyarwanda akareba mugenzi we ufite ikibazo na we bikamutera ikibazo bigatuma atekereza kumufasha kuva mu bibazo nk’uko Abanyarwanda bavugaga bati : “Nta mugabo umwe, nta muntu umwe, ntawigira n’izindi.” Biracyari mu muco, biracyari mu bumwe n’ubupfura bw’Abanyarwanda. Yasabye Abanyarwanda kuva mu kwikubira no kwihugiraho, asaba Abanyarwanda kuba Abanyarwanda barangwa n’umutima.

“Umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza”

Back